G

allup analiseert al meer dan 80 jaar wereldwijd houding en gedrag van medewerkers, klanten, studenten en inwoners en weet hierover meer dan welke andere organisatie ter wereld.

Het probleem:

Uit Gallup studies blijkt steeds weer dat het met de medewerkerbetrokkenheid bij bedrijven  droevig is gesteld. Bijgaande grafieken geven een overzicht van de medewerkerbetrokkenheid, wereldwijd gemeten in 142 landen. Het onderzoek betreft de periode 2009 -2012; op dit moment zijn er geen recentere cijfers, maar de praktijk wijst uit dat dit beeld over de jaren heen nauwelijks wijzigt, hooguit dat het ongunstiger wordt!

Hoe mensen zich voelen hangt direct af van hun leidinggevende!

Is niets doen een optie?

‘’Duurzaam dit…. en duurzaam dat….’’, maar duurzaam personeelsbeleid…? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers wel met plezier en toewijding naar hun werk gaan?

Heeft u wel eens nagedacht wat het voor uw bedrijf betekent als u door een minder positief imago niet aan goed personeel meer kunt komen?

Dan zouden wij niet graag in uw schoenen staan! Dus niets doen is geen optie!

Wat is de oplossing?

Toch zijn er bedrijven waar medewerkers met meer plezier (willen) werken dan bij andere bedrijven. Hoe komt dat dan?

Door onze jarenlange ervaring bij het Bouwen aan Sublieme Teams, blijkt dat met een doordacht programma flinke verbeteringen mogelijk zijn.

  • worden de talenten van medewerkers wel op de juiste manier ingezet?
  • op welke wijze wordt er leiding gegeven?
  • hoe daagt u mensen uit die al jaren bij uw bedrijf werken?

Belangrijk om te weten: hoe mensen zich voelen hangt direct af van hun leidinggevende!

  • in hoeverre worden medewerkers voldoende bij beslissingen betrokken? Tip: altijd doen.
    zorg voor draagvlak! Zonder draagvlak geen verandering!
  • worden medewerkers door hun leidinggevende alleen maar aangesproken als ze iets niet goed doen? Tip: Deel ook eens een welgemeend (!)compliment uit. Doet meer dan een niet gemeende salarisverhoging!
  • biedt u uw mensen wel eens een andere uitdaging? Of denkt u: ‘’zolang ze niets zeggen zal het wel goed zijn’’? Ga er eens proactief mee om!
    Tip: Laat mensen eens uit hun comfortzone  kruipen en ontdekken dat ze meer kunnen dan wordt aangenomen…

Hoe u dat kunt aanpakken?

Daar zijn specialisten voor, zoals Bouw Een Subliem Team. Als u dit herkent, neem eens de tijd voor een gesprek bij een bakje koffie…

Door Paul Gerritsen, senior sales-trainer en gecertificeerd DISC-trainer.

Ik werk voor BOUW een SUBLIEM TEAM