Bouw een Subliem Team
H

et glipt hem onder de vingers vandaan.

De meest ervaren ingenieur leek de eerst aangewezen persoon om de Marktgroep (businessunit) te leiden. Tim kent alle processen en is betrokken bij alle nieuwe ontwikkelingen.

Al snel verdrinkt de nieuwe marktgroep-leider in de inhoudelijke processen, het oplossen van dagelijkse problemen en de prestatiedruk. Het gebrek aan overzicht en gebrek aan gevoelde ondersteuning door de afdelingsleden wreekt zich en heeft een directe weerslag op het psychische en lichamelijke welbevinden. Het kost steeds meer moeite om aan de eigen verwachtingen te voldoen en het gevoel te krijgen alles onder controle te hebben.

Een sterkere leidinggevende positie en een goede balans tussen werk en privé.

Het programma bood lucht, overzicht en balans

Dit was het moment om hulp in te roepen en te starten met een Executive Coaching Programma, speciaal ontwikkeld door Bouw een Subliem Team© voor leidinggevenden op strategisch niveau.
Gestart is met een grondige analyse van de huidige werkzaamheden, waarbij ook veel aandacht is besteed aan de dingen die naar tevredenheid lopen en zo kunnen blijven.

Het coachingstraject is erop gericht om voor deze leidinggevende en zijn competenties een passende aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.

Tim stuurt nu op strategisch niveau

Resultaat van het Coaching Programma is dat Tim als marktgroepleider nu een team aanstuurt dat precies weet welke doelen ze moeten realiseren. Die zelf verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en in staat is de noodzakelijke kleine aanpassingen door te voeren. Het team neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de communicatie over de lopende projecten en behaalde resultaten.

Voor de leidinggevende betekent dit sturen op afstand, goed geïnformeerd zijn, met een goed toegerust verantwoordelijk team.
Voor zijn balans betekent het prettig werken, tijd voor je eigen opgaven, een goede werk/privé balans en vooral gemotiveerde medewerkers.

Wilt u ook ervaren hoe prettig dat is en wilt u zich volledig richten op uw strategische opgaven, meldt u dan aan voor een strategiesessie.