Executive coachingstraject strategisch leidinggevende in een internationaal bedrijf

Hoe was de situatie voordat je gebruik maakte van de executive coaching?

Ik ben strategisch leidinggevende in een internationale onderneming.

Ons bedrijf is in de laatste 10 – 20 jaar gegroeid van een Europees opererend bedrijf naar een internationale toonaangevende organisatie met dochterbedrijven in verschillende delen van de wereld. Leidinggeven aan een team veranderde in leidinggeven aan verschillende teams in verschillende landen. Daar werd ik geconfronteerd met andere tijdzones, minder makkelijk persoonlijk contact en vooral verschillen in cultuur. Alle valkuilen voor mij als leidinggevende stonden open, groot verantwoordelijkheidsgevoel, het gevoel alles onder controle te moeten hebben, altijd klaarstaan voor elk probleem, een slechte balans tussen werk en privé, te weinig overzicht, te weinig tijd voor strategisch zaken en de gevoelde werkdruk de hele week door (24/7). Het bedrijf wilde alle medewerking verlenen om mij te ondersteunen in de veranderende groeiende organisatie. Zo kwam ik in aanraking met het Executive Coaching-programma van “Bouw Een Subliem Team”. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het opbouwen van succesvolle opererende teams op strategisch niveau en het begeleiden van de daarbij noodzakelijke veranderingen in visie, strategie, werkwijze, verantwoordelijkheid en communicatie.

Wat was het resultaat van de executive coaching?

De executive coaching heeft vooral gezorgd voor een goed inzicht in mijn eigen functioneren en heeft mij overtuigd van de noodzaak dat ik hier veranderingen in aan moest gaan brengen. Mijn rol van leidinggevende is een veel meer strategische rol geworden, waarbij ik nu stuur op hoofdlijnen met duidelijke afspraken wanneer welk resultaat bereikt moet zijn.

Van de medewerkers die ik aanstuur verwacht ik dat ze op een ondernemende wijze hun taken tot uitvoering brengen. Hierbij moet ik hen de ruimte en bevoegdheden geven en verwacht ik dat zij hun verantwoordelijkheden nemen en gemaakte afspraken nakomen. Over de communicatie en over de wijze hoe en wanneer ik geïnformeerd wil worden zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ik word veel minder lastiggevallen met dagelijkse problemen, maar in de plaats daarvan geïnformeerd over de genomen en of voorgenomen maatregelen. De gesprekken met de medewerkers gaan nu veel meer over tactische en strategische doelstellingen en nog zelden over hoe zij hun werk uitvoeren. Zij zijn immers de hoogopgeleide professionals met kennis van zaken.

Bouw een Subliem Team biedt mooie ondersteuningsmaatregelen

Het lukt mij nu weer mijn eigen taken na te komen en zo een betere balans tussen werk en privé te creëren. Niet langer ben ik overal in detail betrokken bij allerlei zaken, mijn mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en zorgen dat ik geïnformeerd blijf en beslis op hoofdlijnen. Deze veranderingen vasthouden is natuurlijk mijn grootste uitdaging, maar daarvoor biedt Bouw Een Subliem Team mooie ondersteuningsmogelijkheden.

De resultaten:

  • Goed inzicht in functioneren
  • Mijn rol is meer strategisch geworden
  • Sturen op hoofdlijnen
  • Duidelijke afspraken over terugkoppeling
  • Minder last van dagelijkse problemen
  • Geïnformeerd over maatregelen
  • Gericht op tactisch en strategische doelstellingen
  • Betere balans werk en privé