i

k sprak een tijd geleden een manager, Wout. Hij werkt als leidinggevende bij een internationaal bedrijf.
Hij zei ”het lukt mij niet om het team te laten doen wat ik wil”!
Mijn vraag was: weet jouw team wat jij exact wilt?

Wout vertelde dat hij dacht dat het team het wel wist. Men had toch ieder zijn taken en verantwoordelijkheden? Sommigen werkten er al zolang. Vaak vroegen de teamleden aan Wout de oplossing van het probleem en Wout gaf die dan ook keurig. Zijn team bleek los zand te zijn; er was geen samenhang. Het glipte hem onder de vingers vandaan. Van eigenaarschap was geen sprake….sterker nog, van een (h)echt team was geen sprake. Ieder werkte voor zich, maar deed wel zijn uiterste best.

Moet je afdeling volgend jaar bij de bovenste 3 eindigen of is het ‘rechter rijtje’ ook goed?

Waarom is dit erg voor de organisatie en het team èn de leidinggevende?

Wout bleek een stuurloos, ongeïnspireerd en niet creatief team te hebben van 9 mensen.

Een stuurloos team is de angel van de organisatie. Als het onvoldoende de strategische doelen van de organisatie vertaalt naar operationele doelen dan is het een team wat geld kost.

Hoeveel kost dat dan? Vult u het voor uw situatie zelf maar eens in:

  • mislopen van omzet, winst € …..
  • inefficiënte procedures €…..
  • onnodig overleg 2 uur per week is op jaarbasis €…..
  • ziekteverzuim €….
  • Ongemotiveerdheid (hang daar maar eens een prijskaartje aan €…..

Wij komen het voorbeeld van Wout vaak tegen. Zeker in een tijd waar aan directeuren en managers veel eisen worden gesteld, zien wij dat zij opgeslokt worden door targets, tijdgebrek, overal achteraan lopen, slecht gestelde prioriteiten en stress.

Wat heeft hem geholpen?

Wout hield van voetbal én van paarden. Tijdens het programma stelde ik hem een metaforische vraag:
“moet je afdeling volgend jaar bij de bovenste 3 eindigen of is het ‘rechterrijtje’ ook goed?”
Hij moest het antwoord schuldig blijven. Het was niet helder…voor hem niet en voor de teamleden niet…..Maar men deed wel zijn best.

“Maar Wout, maakt het jou en je team iets uit waar je op uit wilt komen? Welk gevoel geeft het om te weten dat je bijvoorbeeld moet knokken om bij de top 3 te horen?”  Wat doet dat met passie, eigenaarschap, de wil om er voor te gaan en met oplossen van elkaars problemen?

Kijk, als je een paard ment dan stuur je het met de leidsels. Als je het contact ’ loslaat’ dan zal het paard zijn eigen weg kiezen, gaan zwabberen en loopt het niet meer in de pas. De leidsels te strak aantrekken zal veel weerstand oproepen. Dat bracht hem tot inzicht dat hij zijn leidsels (zijn leiderschap) niet in de gewenste positie had, waardoor het paard, zijn team, doelloos liep te zoeken.

Wout trok tijdig aan de bel! In de executive coaching, die sterk provocatief is van aard, kreeg hij een andere mindset. Door verrassende wendingen, uitdagende stellingen en direct toepasbare praktische vaardigheden kreeg hij een andere manier van denken. En dat hielp hem én zijn team!

Berry Jansen – trainer/coach teams en management

WIL JE MEER LEREN?

Download nu deze 4 belangrijke stappen zodat je deze fouten niet maakt en die je als leidinggevende succes bezorgen!