N

ieuw leiderschap : Henry Ford zei ooit: “Je vraagt twee handen, maar je krijgt er een heel mens bij.” Ga er maar aanstaan als leider. De nieuwe leider is niet meer de ‘baas’ op basis van macht . Hij is niet meer de teamleider,  coördinator of ploegchef die bepaald gedrag afdwingt, maar is nu een authentieke inspirator en coach, die de visie van de organisatie weet te vertalen naar gedrag van zijn mensen.

Niet meer vanuit zijn positie, maar hij doet dat samen met zijn team. Dat is nieuw leiderschap.

Dienend leiderschap heet dat! Niet de baas spelen en op je kantoor blijven zitten, maar je medewerkers steunen en helpen zich te ontwikkelen. Het is een leiderschapsstijl die in de jaren zestig werd ontwikkeld en nu een nieuwe bloeiperiode doormaakt. Vreemd? Nee, want elke conjunctuur of crisis kent zijn soorten leiderschap. Dat is situationeel leiderschap op macroniveau.

 

Luisteren, empathie tonen, zorgen voor de mensen in je team, je werknemers laten groeien, teamgevoel bevorderen, je bewust zijn van jezelf en hoe je je verhoudt tot je omgeving, overtuigingskracht uitstralen, richting geven, vooruitzien en anticiperen.

“Je vraagt twee handen, maar je krijgt er een heel mens bij.”

Maar is dat te leren?

Natuurlijk is dat te leren. Er zijn genoeg technieken en vaardigheden die u helpen deze weg in te slaan.

Deze vragen ter overdenking helpen u om eens voor uzelf na te gaan in welke mate u wel of niet dienend bent. Bent u in staat om:

  • Te inspireren?
  • Zowel richting te bepalen als te dienen? Mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen prestaties?
  • Een stap terug te doen en anderen de eer geven?
  • Je team te verbinden met het algemene belang van de organisatie?
  • Te pionieren, durven risico’s te nemen?
  • Vertrouwen stellen in de integriteit en prestaties van uw werknemers?

Berry Jansen – trainer/coach teams en management