Continue verbeteren bij Villeroy & Boch in Roden

Kortgeleden sprak ik Harm Kroezen (Continuous Improvement Manager) en Adrie Kraaijeveld (production Quaryl Manager) van Villeroy & Boch in Roden. Twee ambitieuze mensen die geloven in de kracht van teams. Ik was bijzonder geïnspireerd door hun visie en gedrevenheid. Een van de onderdelen die opviel was de term: Samen Beter Gesprek en ik vroeg hen:

“Harm en Adrie, dit is een fantastische strategische vondst! Zou je hierover een artikel willen publiceren, want dit kan heel veel ondernemers en organisaties inspireren”.

Dat lieten zij zich geen 2 keer zeggen! Hieronder het artikel. Reacties zijn welkom: berry@bouweensubliemteam.nl


Continu Verbeteren met Samen-Beter-gesprekken

Bij veel organisaties is de structuur ingevoerd om met een bepaalde regelmaat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Vaak wordt dit door zowel leidinggevende als medewerker als  “we moeten” weer bestempeld. Mogelijk komt dit ook door de lading die de woorden functioneren en beoordelen eraan geven.

na 8 jaar dekt het nog steeds de lading

Binnen Villeroy & Boch in Roden zijn we een jaar of 8 geleden gestart met de implementatie van de lean filosofie. Hierbij werd de focus van de organisatie verlegd naar waarde toevoegen voor de klant en vormgeven van continu verbeteren. Omdat we een pakkende slogan zochten voor het gedachtengoed hebben we een prijsvraag onder de medewerkers uitgeschreven. Hieruit is de winnende slogan “Samen Beter” gekomen. Na vele jaren van continu verbeteren dekt dit nog steeds uitstekend de lading: we doen het samen en het kan nog altijd beter.

Om Samen Beter inhoudelijk vorm te geven zijn veel veranderingen in de organisatie doorgevoerd. Eén van de aandachtspunten is het ontwikkelen en vormgeven van een visie op organisatie ontwikkeling. Wij geloven in de kracht van teams en hun onderlinge samenwerking. Om succesvol als team te worden en te blijven, moet er voortdurend aan verschillende vaardigheden gewerkt worden. Vaardigheden zoals vakmanschap, houding & gedrag en samenwerking.

van afdelingsmanager tot operator op de heftruck – iedereen doet mee en denkt na om een succesvol team te zijn

Continu verbeteren is een belangrijke driver achter de lean filosofie. Daarom hebben we er bewust voor gekozen dat dit een verantwoordelijkheid moet zijn voor alle medewerkers. In principe verwachten we van iedereen dat hij of zij naast de dagelijkse verantwoordelijkheden ook nadenkt en meedoet aan verbeterprojecten. Dit geldt voor alle medewerkers, van afdelingsmanager tot operator op de heftruck.

Om dit concreet vorm te geven en de ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers te stimuleren is het Samen Beter gesprek geïntroduceerd. Het aloude functionerings- en beoordelingsgesprek was al een tijd min of meer doodgebloed. In het Samen Beter gesprek staat de ontwikkeling van de medewerker centraal. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn de belangrijkste kerntaken in de functie, aan welke verbeterprojecten is de afgelopen 6 maanden gewerkt en waar wordt de komende 6 maanden aan gewerkt.

wat kan ik geven, wat heb ik nodig van mijn team èn van mij leidinggevende

Er wordt ingegaan op onderlinge samenwerking in het team en wat de medewerker van zijn leidinggevende nodig heeft. Daarnaast wordt naar het middellange toekomstperspectief gekeken of er thema’s zijn met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en worden gezamenlijk afspraken gemaakt.

Om het gesprek blijvend van toegevoegde waarde te laten zijn vragen we regelmatig feedback. Zo om de twee jaar wordt het formulier dan iets aangepast. Ook hier geldt dat het gaat om toegevoegde waarde en het continu verbeteren om de organisatie scherp te houden.

Harm Kroezen

Continuous Improvement Manager Villeroy & Boch